Bình luận

2 bạn này gần na ná truyện thượng ẩn ghê.. Không hẳn là Gay đâu bạn ạ.. Có thể là song tính.. Đôi khi muốn tìm cảm giác lạ thôi.. Giữa 2 thằng con trai luôn tồn tại 1 sức hút đặc biệt, bắt đầu là sự cảm thông giữa 2 thằng con trai, sau đó dần dần có cảm giác muốn "thử".. Không biết 2 bạn đã hôn chưa? Nếu hôn rồi mà bạn nam kia vẫn bình thường vói bạn thì có thể bạn đó muốn làm công rồi đó.. chờ bạn chủ động nữa thô!!i