Bình luận

Kết câu cuối " Đhs mấy bạn nam thích gái nhõng nhẽo thích tỏ ra ngây ngô rồi nhờ vả vầy lắm... " Thật là đéo hỉu sao luôn ???