Bình luận

ĐM m viết cái gì vậy? Học đến đh mà viết tường thuật lại cũng không được, nhà xe A20 thì hỗn láo xưa giờ rồi.
Tao k biết bên nhà xe sai hay mày sai, nhưng mà cái cfs này tao đọc mỗi câu 2 lần mới hiểu, lần sau viết cfs kiến nghị, muốn được ủng hộ thì làm ơn viết câu cú rõ ràng để người ta đọc tới đâu hiểu tới đó, não có thông người ta mới cảm thông cho mày được! Vậy nha.
Đã đọc chậm rãi từng câu chữ, từng dấu chấm dấu phẩy cơ mà vẫn k thể hiểu hết mấy cái đoạn hội thoại trong bài. Chỉ hiểu đại ý là đang kể thái độ của chủ và con chủ ở nhà xe A20 @@