Bình luận

-"Mình cố dạy cho bạn gái mình mọi thứ, muốn CÔ TA biết mọi thứ giống mình... " -"Luôn muốn cô ta theo cái chuẩn mà mình đặt ra". -"Mình chỉ hơi hướng người đó về cái chuẩn của mình thôi". Ừ, chỉ là hạn hán lời vs chú nên trích lại vài đoạn cho chú xem nếu chú thấy cmt này.
"Gia trưởng là hành vi thực hiện bởi một cá nhân, tổ chức hay nhà nước, vì lợi ích của họ mà hạn chế sự tự do hoặc tự chủ của người hay hội nhóm nào đó. Gia trưởng cũng có thể hàm ý rằng hành vi này chống lại hay bất chấp ý muốn của một người, hoặc cũng có thể rằng hành vi đó thể hiện một thái độ bề trên kẻ cả."-Nguồn:https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng Ở đây bạn đã vi phạm vế sau theo luật Gia Trưởng của bộ luật wikipedia ban hành :v đó là "hành vi này chống lại hay bất chấp ý muốn của một người, hoặc cũng có thể rằng hành vi đó thể hiện một thái độ bề trên kẻ cả" Bạn đã dạy dỗ cô bạn gái như một người mẹ mẫu mực,xét nét,chi li nhiều điều để giờ đây bạn gái bạn trước khi hành động phải dùng hàng triệu nơ-ron ̀thần kinh ở bán cầu não trái và hàng triệu nơ-ron thần kinh ở bán cầu não phải để giả lập và xem xét tình huống xấu và tốt bằng một thuật toán siêu việt để đưa ra giải pháp tối ưu, để người mẹ như bạn đỡ vất vả mà chỉ dạy con gái :v Nhờ bạn mà có lẽ bạn gái cũ à không con gái nuôi của bạn đã trở nên vô cùng bơ-phét :v méo chỗ nào chê luôn.Thay mặt Đảng và nhà nước tri ân sâu sắc bạn. :) :) :)