Bình luận

Troi du :v sao không giả vờ làm thụ đi nhỉ -))) chứ giờ ko đồng ý thì cũng gượnh gạo mà đồng ý thì mất luôn bạn đấy đồng ý đứa này là mất đứa kia ( trừ bạn nữ cùng lớp )