Bình luận

Ngta chỉ muốn trải lòng về mình và phản lại cfs của đứa miền Bắc nào viết thôi. Làm méo gì sồn sồn nói này nói nọ chủ thớt vậy. Đúng là k biết suy nghĩ, cái đầu nhồi nhét nhiều chữ phân biệt, kỳ thị quá hay sao rồi mà không mở ra được từ nào khác cảm thông vậy!
Ý chủ thớt ở đây là bữa có confes đánh đồng người miền tây nên chủ thớt muốn nhắt là vùng nào cũng có người xấu người tốt chứ ko phải vùng nào cũng xấu. Nên ko lấy 1 quy chụp lại. Đề nghị các thanh niên ráp não khi cmt. Và đừng thấy miền cái là thấy nhột xong xồn xồn lên