Bình luận

Vote chia tay. Bởi bạn không yêu cô ấy bằng tất cả tình yêu của mình. Cứ mọi vấn đề gì xãy ra bạn luôn lăn tăn là " có nên tiếp tục hay dừng lại?". Thì thôi bỏ mẹ nó luôn đi. Sao phải nặng đầu. Bạn nữ kia muốn sex. Nhưng k hẳn yêu bạn vì sex. Nếu yêu bạn vì sex ngta bỏ bạn lâu rồi. Và tìm người có thể đáp ứng nhu cầu liền. Sex k hẳn là ngta hư đốn, xấu xa. Còn bạn nghĩ ngta xấu xa thì thôi ct phát một. Đừng nhây nhây nữa. Để ngta tìm đc hp mới.