Bình luận

Bạn hãy nghĩ đến nhiều người muốn sống mà người ta không có cơ hội sống và suy nghĩ lại nhé. Đứng dậy, cố học cố làm, cố làm ra nhiều tiền hơn anh 2 thần thánh của bạn, tới đó thì chả sợ bố người nào :v 30 chưa phải là tết bạn eiiii :3 Mạnh mẽ lơn ? #VẹtGái
Gửi thằng thớt, chửi vào mặt mày 1 cái trc nhé : đcm nhà mầy Thứ 1: nhìn sự việc ở 1 góc độ hạn hẹp thì tư duy mãi hạn hẹp như cách nhìn. Nếu mầy nghĩ gia đình đối với mầy thế là khốn nạn thì mầy hãy coi xã hội đối với mầy ntn Thứ 2: đừng viện cớ vì thằng anh mầy có những thứ sung sướng hơn nên mầy chả bao h bằng nó. Sống dưới cái bóng người khác ko có nghĩa mầy nhỏ bé hơn người khác Thứ 3 ngưng than thở mà đứng dậy. Còn nếu cảm thấy đéo sống được thì chết cmnd