Bình luận

Trên ghi "10 ĐIỀU..." dưới liệt kê 14 điều :))) Mà tui thấy bao nhiêu điều cũng k đủ đâu, tùy hoàn cảnh mà tự điều chỉnh thôi