Bình luận

Gửi em. Anh cũng học BK, Coi như anh em ta nói chuyện qua vài dòng này . Em không cần phải xếp thứ hạng, mỗi người là của riêng ơn trên ban xuống. Cả thế này chỉ có một mình em. Em có thể nhìn bạn nhìn bè, em có thể thấy mình nhỏ bé. Nhưng không bao giờ được tầm thường. Vì Bách Khoa không đào tạo ra những con người tầm thường. Em ráng học hỏi, phải rút ra được cái hay của anh em bạn bè, nhận xét đối mặt cái yếu về mình. Thường thì cái khó sẽ tạo nên cái giỏi cho con người. P/s: hãy mua hoa để tặng một nửa thế giới các em nhé.