Bình luận

Bạn giống mình, nhưng nhiều khi nghĩ lại mình cũng nghĩ cuộc sống công bằng, tuy không được nhận nhiều từ tình thương của ba, nhưng bù lại có mẹ, có chị em. Cố lên bạn, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cố chọn cho mình người chồng tốt.