Bình luận

cúng cho e gì đó chết đuối 1 mâm cơm, rồi vái.... xong kiu thầy chùa hay ai cao tay ấn tới khúc sông đó cầu siêu.... :) Nói thật, mình tin ma quỷ là có thật nhưng bạn nên nhớ làm ác gặp ác, làm thiện gặp thiện à không có gì đâu nhen. mình đi thay quần cái đã :'(
Thớt đúng rảnh , biết em mình vậy K nói cho ba mẹ , lên cfs xem ý kiến mà bài của bạn phải đợi duyệt rồi bạn đợi xem ý kiến cũng mất mấy ngày , lỡ mà em bạn bị gì rồi sao , lên hỏi ý kiến nữa K nà ?
Có 2 khả năng : 1. Là e bạn vừa mới mất đi người bạn nên dẫn đến những triệu chứng tâm lý. 2.Là có hồn ma kia thật. Mà dù trường hợp nào đi nữa thì bạn cũng nên báo lại cho ba mẹ bạn chứ bạn đâu có khả năng giải quyết vấn đề đâu mà đăng cfs hỏi ý kiến mọi người...mình chỉ muốn nói vậy thôi!
Bạn ơi! Nghe mình nói này! "Thi ơi bạn trả đồ hàng cho mình..."... Bé gái đó đang lấy cái gì đó của e bạn, muốn e bạn đi tìm, đừng cho bé e bạn xuống nước trước khi làm điều gì đó để e bạn khỏi...( Bạn trong phòng mình nhờ mình chuyển lời cho bạn, nhà bạn đó từng có trường hợp tương tự)