Bình luận

chương trình giúp bạn đóng tiền ngu để đánh thức bản thân lần sau đừng dại lần nữa =))
:)) Không biết gì hết thì đừng đi bêu rếu như đúng rồi. Chỉ cho thấy bản thân là con người ham lợi ích và đã dốt còn không chịu tiếp thu :3 hì