Bình luận

Thầy mình nói :" 1 là k cho 2 nếu cho rồi đừng nghĩ đáng hay không..." có thể lòng tốt bạn đặt sai chỗ nhưng ít ra bạn vẫn cảm thấy nhẹ lòng khi giúp được ai đó, còn họ có đáng được vậy không? Mình nghĩ là chúng ta giúp đỡ người khác chứ không phải ban bố lòng thương hại nên đừng nghĩ họ có tội thật ko, giúp người là vui rồi, đừng suy nghĩ nhiều mất vui :)
Cảm ơn chủ confess đã chia sẻ, mình viết comment cảm ơn vì mình thấy không có comment nào cảm ơn bạn cả. Bạn chỉ muốn tốt cho những bạn sinh viên ăn bám ba má như chúng ta thôi.