Confession khác có thể bạn thích

Bình luận

Ông này là người hảo ngọt, chắc luôn. Khi 2 người ăn kem với ăn chè, ông này ăn chưa đủ đô, kêu bạn dô bóng tối chủ yếu là để la liếm hết phần kem với chè còn trên môi bạn đó. Đàn ông con trai gì mà khoái kem với chè, vậy mà la trai thẳng :v