Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Ko đi đến đâu nhưng vẫn yêu.... ______________ #Topcomments
Hình mô tả cho bài confession
Ko đi <a href="https://confession.vn/11713-con-truot-neu-roi-bo-me-a-gio-nay-chac-nhung-ban-a-u-iem-o-neu-vui-lam-ang-nghi-se-lam-gi-o-ne/" title="đến đâu" alt="đến đâu">đến đâu</a> nhưng <a href="https://confession.vn/10794-ai-bao-hoc-neu-ra-that-nghiep-minh-k52-tinh-en-nay-ra-truong-a-lam-buoc-sang-nam-thu-3-lam-ve/" title="vẫn " alt="vẫn ">vẫn </a> yêu.... ______________ #Topcomments