Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Ko bao giờ dùng bấm móng tay luôn :)
Hình mô tả cho bài confession
Ko bao <a href="https://confession.vn/12146-khi-chung-ta-con-tre-chang-the-nao-giu-uoc-tron-ven-tinh-yeu-va-su-nghiep-minh-oc-uoc-cau-nay/" title="giờ" alt="giờ">giờ</a> dùng bấm móng <a href="https://confession.vn/11323-minh-la-mot-co-gai-tu-lap-tu-khi-i-hoc-a-lam-them-e-co-the-tu-chi-tra-nhung-khoan-chi-tieu-ca/" title="tay" alt="tay">tay</a> luôn :)