Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Kì thi THPT QG 2019 sẽ không có kì thi 2 trong 1 Vâng, sau
Hình mô tả cho bài confession
Kì thi THPT QG 2019 sẽ không có kì thi 2 trong 1 Vâng, sau 4 <a href="https://confession.vn/11403-nguoi-ta-noi-khi-tre-chi-co-su-nghiep-hoac-phu-nu-neu-la-ban-ban-chon-gi-i-lam-uoc-2-nam-thi-t/" title="năm hợp" alt="năm hợp">năm hợp</a> nhất một kì thi chung mang tên <a href="https://confession.vn/10151-lam-gi-khi-bi-con-ban-than-eo-bam-20-nam-oi-lam-vo-em-la-con-trai-co-con-ban-nhe-2-ua-cung-hoc/" title="THPTQG thì" alt="THPTQG thì">THPTQG thì</a> khả năng cao sẽ <a href="https://confession.vn/14334-an-banh-tra-tien-chao-anh-chi-em-la-nam-hoi-truoc-em-co-yeu-mot/" title="lại là" alt="lại là">lại là</a> tách ra 2 kì thi khác biệt như các năm trước ————————- #chuotbach2k1