c/chuyencuaem.page
iu Shin vs Ran
một năm trước
Kì lạ!?
Bth cứ 10h, 11h tối là ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ các kiểu con đà điểu nhưng hễ có người nói chuyện hợp thì có thể thức tới 2-3h sáng để nói chuyện mà ko cảm thấy mệt, sáng mai dậy vẫn khỏe re. Lạ thật đấy.