Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Không đúng, đúng hay không đúng, không đúng hay đúng nói một lời thôi ???
Hình mô tả cho bài confession
Không đúng, đúng <a href="https://confession.vn/12188-cam-giac-toi-te-nhat-co-le-la-on-phuong-nguoi-tung-on-phuong-minh-toi-va-cau-cung-hoc-chung-nh/" title="hay" alt="hay">hay</a> không đúng, không đúng <a href="https://confession.vn/11765-bo-ban-la-nguoi-ntn-con-bo-toi-bo-toi-nam-nay-72-tuoi-a-vuot-qua-cai-goi-la-that-thap-co-lai-h/" title="hay" alt="hay">hay</a> đúng nói <a href="https://confession.vn/14071-chia-tay-vi-mac-ao-ho-ron-nguoi-ta-thi-goi-la-croptop-ang-nay-th/" title="một" alt="một">một</a> lời thôi ??? #choắt