Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
Không nói trước được gì, nhưng dù gì cũng nên đặt niềm tin một chút
Hình mô tả cho bài confession
Không <a href="https://confession.vn/10072-thoi-con-non-tre-ai-cung-tung-co-nhung-yeu-thuong-cuong-nhiet-kho-dai-chi-biet-yeu-va-yeu-thoi/" title="nói trước" alt="nói trước">nói trước</a> được gì, nhưng dù gì <a href="https://confession.vn/10883-tinh-yeu-en-tu-thit-lon-e-minh-la-k53-neu-minh-ra-truong-thi-nhan-ngay-lam-ke-toan-voi-muc-luo/" title="cũng" alt="cũng">cũng</a> nên đặt niềm tin <a href="https://confession.vn/10228-ung-la-oi-chang-biet-ai-du-ai-em-choi-voi-thang-nay-cung-uoc-tam-hon-nam-ngay-au-thay-no-cung/" title="một" alt="một">một</a> chút :v #LGBT #G18CFS