Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Không nói nhiều, ad xin nhẹ nhà trường cái học bổng thôi?? #Mos
Hình mô tả cho bài confession
Không <a href="https://confession.vn/15305-lo-hen-mot-nam-hom-qua-em-biet-iem-chi-la-vo/" title="nói nhiều" alt="nói nhiều">nói nhiều</a>, ad xin nhẹ <a href="https://confession.vn/9731-minh-hoi-ay-ra-truong-2-nam-roi-van-that-nghiep-sau-uoc-ong-bac-xin-cho-lam-phu-ban-ve-xe-bus-k/" title="nhà" alt="nhà">nhà</a> trường cái <a href="https://confession.vn/okela/" title="học bổng" alt="học bổng">học bổng</a> thôi?? #Mos