Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Không khởi nghiệp nhưng cũng mở mang được đầu óc ??? thế Rocket 1h thì
Hình mô tả cho bài confession
Không khởi nghiệp <a href="https://confession.vn/13431-treu-muon-e-con-cho-tien-dung-quang-hai-voi-van-thanh-bi-gian-ho/" title="nhưng" alt="nhưng">nhưng</a> cũng mở mang <a href="https://confession.vn/9775-muon-mau-muon-ve-chuyen-xem-mat-minh-la-cuu-sinh-vien-neu-k52-nen-nam-nay-cung-25-cai-xuan-xanh/" title="được" alt="được">được</a> đầu óc ??? thế Rocket 1h <a href="https://confession.vn/135-nguoi-yeu-chia-tay-vi-li-do-ngu-voi-ban-than-tuii-la-nu-hoc-neu-na/" title="thì" alt="thì">thì</a> sao ???