Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
=)) Không cái ngu nào hơn cái ngu này #deptrai cre:beatvn
Hình mô tả cho bài confession
=)) <a href="https://confession.vn/10849-ban-gai-qua-kheo-leo-e-la-sinh-vien-ben-hlu-moi-nam-nhat-ban-trai-hoc-neu-nam-3-roi-a-chung-e/" title="Không cái" alt="Không cái">Không cái</a> ngu <a href="https://confession.vn/9991-gui-toi-em-gai-bi-bong-trong-phong-thi-nghiem-tren-pdp-confessions-au-tien-chi-muon-gui-toi-em/" title="nào hơn" alt="nào hơn">nào hơn</a> cái ngu này #deptrai cre:beatvn