Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông
Hình mô tả cho bài confession
không ai tắm <a href="https://confession.vn/can-________________-ngoa/" title="2 lần" alt="2 lần">2 lần</a> trên cùng <a href="https://confession.vn/36040-2/" title="một dòng" alt="một dòng">một dòng</a> sông