Bình luận

Dòng sông luôn luôn chảy, nước hôm nay không phải là nước của ngày hôm qua, nên không ai tắm 2 lần trên cùng 1 giòng sông được . Ý nghĩa là cảnh vật chung quanh ta luôn luôn thay đổi vì vận động là quy luật của vật chất . Một thanh niên học lại triết nhiều lần.
hồi nhỏ t tắm sông sau đó t lên bờ chạy lên xuôi dòng tắm tiếp thế có đc gọi là tắm 2 lần trên 1 dòng sông ko
Nếu như quay lại mà 2 đứa vẫn như cũ thì sẽ ct vì lý do cũ tiếp, nhưng nếu cả 2 cùng thay đổi thì sẽ k có chuyện ct vì lý do đó đâu
Chia tay rồi thì quay lại để chia Chân Chia phải đều cả trên lẫn dưới chứ không nó đi làm sao được ???
Hồi nhỏ tao tắm ở sông với lũ bạn học xong đi về gặp bọn xóm lại đi tắm tiếp vậy có được gọi là tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông không?