Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Khôn như m,... à mà thôi, t cũng muốn thế ?
Hình mô tả cho bài confession
Khôn như m,... à mà <a href="https://confession.vn/10035-chao-cac-ban-minh-la-k52-kinh-te-au-tu-con-chong-minh-la-k50-minh-a-tham-thich-anh-tu-hoi-cap/" title="thôi" alt="thôi">thôi</a>, t cũng <a href="https://confession.vn/11201-goc-xin-loi-khuyen-troi-oi-ay-la-cai-gi-voi-phan-mo-rong-la-zone-ay-a-anh-voi-minh-ngay-nao-cu/" title="muốn" alt="muốn">muốn</a> thế ?