Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionngontinh
PTA
một tháng trước
khóc đau ai thấu?
bông hoa kia chưa nở đã tàn Tình yêu này chưa thành đã mất" Con chim chết dưới cội hoa Tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao Mai anh chết dưới cội đào Khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu