Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ute-confession
admin
4 năm trước
Khóa mới rồi. K18 rồi.Hi vọng mạng sẽ ổn. ——————
Hình mô tả cho bài confession
Khóa <a href="https://confession.vn/co-1-kieu-nguoi-________________________-topcomments/" title="mới rồi" alt="mới rồi">mới rồi</a>. K18 <a href="https://confession.vn/10056-chi-thuong-em-co-be-k55-toi-khong-o-khu-tro-o-o-o-co-1-nguoi-ban-than-cua-toi-va-toi-hay-qua-o/" title="" alt=""></a> rồi.Hi. vọng mạng sẽ ổn. ——————<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/KTXDHQGConfessions/videos/1552571241489810/ ]</div>