Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
Khổ lắm, bao lâu là vừa??? Tui toàn canh kiểu nó rep tui sau 15'
Hình mô tả cho bài confession
Khổ <a href="https://confession.vn/13770-ay-a-la-lan-thu-bao-nhieu-minh-khoc-vi-nho-nha-roi-nhi-minh-chac/" title="lắm" alt="lắm">lắm</a>, bao lâu là vừa??? Tui toàn <a href="https://confession.vn/10350-vo-beo-minh-tuy-la-nguoi-thich-su-hoan-hao-nhung-lai-co-mot-khuyet-iem-khong-the-che-giau-o-la/" title="canh kiểu" alt="canh kiểu">canh kiểu</a> nó rep tui <a href="https://confession.vn/ke-ve-lan-en-o-hin-nhat-cua-chung-may-i-tao-truoc-nhe-ca-oi-mua-xo-so/" title="sau 15" alt="sau 15">sau 15</a>' thì tui cũng đợi 15' sau mới rep nó :)