Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Khi nhìn đâu cũng thấy ai có điểm mạnh...
Hình mô tả cho bài confession
Khi nhìn <a href="https://confession.vn/14041-co-ay-la-cuu-hoc-sinh-cua-neu-toi-van-thuong-hay-thay-co-ay-vao/" title="đâu cũng" alt="đâu cũng">đâu cũng</a> thấy ai có điểm mạnh...<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/photos/a.484482358268328.101979.484451281604769/1985085544874661/?type=3 ]</div>