Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
Khi người yêu cũ là nhân viên sale =)))
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/12268-khi-anh-trai-ban-la-mot-ga-lanh-lung-it-cuoi-eu-cang-en-ang-so-minh-co-ong-anh-la-k57-neu-moi/" title="Khi người" alt="Khi người">Khi người</a> yêu cũ là nhân viên sale =)))