Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
Khi mẹ n.y ko thích bạn cho lắm :) Thế này thì phải làm sao
Hình mô tả cho bài confession
Khi mẹ n.y <a href="https://confession.vn/11718-khi-ban-cung-phong-o-ban-va-ket-toi-muc-chi-muon-a-quach-no-i-cho-roi-hai-ua-minh-la-ban-cung/" title="ko thích" alt="ko thích">ko thích</a> bạn <a href="https://confession.vn/11919-co-nguoi-yeu-thi-nen-kiem-soat-hay-ko-kiem-soat-ha-moi-nguoi-gio-van-chua-het-buon-cuoi-thang/" title="cho lắm" alt="cho lắm">cho lắm</a> :) Thế này <a href="https://confession.vn/9704-vo-minh-la-cua-hiem-tren-oi-minh-phai-chac-chan-the-lay-vo-minh-nhu-co-them-mot-thang-ban-than/" title="thì phải" alt="thì phải">thì phải</a> làm sao hả các bạn :) #Mutex #Kenh14<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/videos/1879322999031367/ ]</div>