Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
Khi có ai hỏi "Mấy đứa phòng mày thế nào?" =)))) #ktxcfs
Hình mô tả cho bài confession
Khi có ai hỏi "<a href="https://confession.vn/11325-minh-dung-tu-hoi-bay-nhung-mong-moi-nguoi-hieu-cam-giac-cua-minh-tam-su-that-cua-minh-chia-se/" title="Mấy đứa" alt="Mấy đứa">Mấy đứa</a> phòng mày <a href="https://confession.vn/11108-con-bao-nhieu-ban-o-ay-nho-toi-yahoo-hon-1-thap-ky-a-troi-qua-ke-tu-ngay-yahoo-thong-tri-khong/" title="thế nào" alt="thế nào">thế nào</a>?" =)))) #ktxcfs