Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Khi có 1 đứa bạn THÔNG MINH :) #VớVẩnPage
Hình mô tả cho bài confession
Khi có 1 <a href="https://confession.vn/10665-nguoi-yeu-cu-cua-nguoi-yeu-ke-qua-ve-tui-minh-thi-nguoi-yeu-minh-k53-a-ra-truong-uoc-2-nam-con/" title="đứa" alt="đứa">đứa</a> bạn THÔNG MINH :) #VớVẩnPage<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/photos/a.484482358268328.101979.484451281604769/1978385232211359/?type=3 ]</div>