Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Khi chỉ còn 1 ngày để nói lời cuối trước khi chia tay thì... Bạn
Hình mô tả cho bài confession
Khi <a href="https://confession.vn/vi-co-nuong-ngoi-ngay-ngan-tai-ha-lay-phat-toi-la-toi-nghi-girl-thuong/" title="chỉ còn" alt="chỉ còn">chỉ còn</a> 1 <a href="https://confession.vn/11529-o-ay-co-ai-co-nguoi-yeu-thich-can-khong-chao-moi-nguoi-minh-sn-95-minh-o-ha-noi-va-ang-hoc-ben/" title="ngày để" alt="ngày để">ngày để</a> nói lời cuối trước khi chia tay <a href="https://confession.vn/9727-em-cung-chi-thuc-dung-nhu-con-gai-thoi-nay-thoi-minh-va-anh-yeu-nhau-5-thang-minh-93-k53-anh-91/" title="" alt=""></a> thì... Bạn. sẽ nói gì??? ______________ #TopComments