Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Khi bạn vào BK học IT với hoài bão là 1 thằng lập trình cool
Hình mô tả cho bài confession
Khi bạn <a href="https://confession.vn/team-khong-them-nho/" title="vào" alt="vào">vào</a> BK học IT với hoài bão là 1 thằng lập trình cool ngầu, gái <a href="https://confession.vn/co-ai-thich-kieu-nay-ko/" title="nghe phải" alt="nghe phải">nghe phải</a> lác con mắt nhưng thực tế thì đấm 1 cú trực diện thẳng <a href="https://confession.vn/oi-anh/" title="cmn vào" alt="cmn vào">cmn vào</a> mặt bạn :v Bùi Ngọc Phương #hh<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/videos/2189352331308877/ ]</div>