Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
Khi bạn là Xoài Tặc và còn học Bách Khoa =]]] Nghe nói Bách Khoa
Hình mô tả cho bài confession
Khi bạn là Xoài Tặc và <a href="https://confession.vn/13698-han-la-au-xuan-nam-moi-ai-cung-tap-nap-trong-khong-khi-ron-rang/" title="còn học" alt="còn học">còn học</a> Bách Khoa =]]] Nghe <a href="https://confession.vn/9633-buong-5h-sang-khong-the-ngu-uoc-minh-a-mat-ca-em-qua-e-khoc-e-cho-minh-uoc-phep-yeu-uoi-uoc-phe/" title="nói" alt="nói">nói</a> Bách Khoa nhiều xoài lắm <a href="https://confession.vn/13356-ban-than-khac-ma-nguoi-yeu-khac-toi-ko-hieu-toi-thuc-su-ko-hieun/" title="anh em" alt="anh em">anh em</a> à =]]] ________________ #TớHọcBáchKhoa