Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Khi bạn là người cầm quyền :)
Hình mô tả cho bài confession
Khi bạn <a href="https://confession.vn/12464-thay-bao-ha-noi-lanh-roi-anh-a-neu-la-gio-nay-nam-ngoai-chac-anh-se-goi-ien-vao-bao-voi-em-ran/" title="là người" alt="là người">là người</a> cầm quyền :)