Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ute-confession
admin
4 năm trước
"Khi bạn không ủng hộ chúng tôi lúc thất bại thì cũng đừng ăn mừng
Hình mô tả cho bài confession
"Khi bạn không ủng hộ <a href="https://confession.vn/co-khi-cha-can-dung-luon/" title="chúng tôi" alt="chúng tôi">chúng tôi</a> lúc thất <a href="https://confession.vn/10663-hom-nay-cau-ay-thay-anh-ai-dien-roi-quen-nhau-chinh-thuc-tu-nhung-ngay-au-cap-3-xa-nha-xa-ban/" title="bại thì" alt="bại thì">bại thì</a> cũng đừng ăn mừng chúng tôi lúc chiến thắng..." #VietNam♥