Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Khi bạn học Cơ Khí
Hình mô tả cho bài confession
Khi <a href="https://confession.vn/9894-chuan-bi-truoc-ngay-ve-ra-mat-nguoi-yeu-yeu-nhau-uoc-hon-3-nam-roi-nen-tet-nay-ny-quyet-inh-ve/" title="bạn học" alt="bạn học">bạn học</a> Cơ Khí<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/videos/2206621382908561/ ]</div>