Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Khi bạn đam mê học kỹ thuật nhưng bố mẹ bắt đi làm nail :)
Hình mô tả cho bài confession
Khi bạn đam <a href="https://confession.vn/10832-em-hoc-k57-bi-hoi-chan-tu-be-toi-gio-chac-cung-khoang-20-nam-gio-chuyen-qua-thanh-thoi-chan-em/" title="mê học" alt="mê học">mê học</a> kỹ thuật <a href="https://confession.vn/10899-ep-trai-thi-ko-bang-chai-mat-ke-hoach-lay-vo-5-nam-minh-k52-vo-minh-la-k53-tom-gon-lai-la-lay/" title="nhưng" alt="nhưng">nhưng</a> bố mẹ bắt <a href="https://confession.vn/may-ma-e-a-o/" title="đi làm" alt="đi làm">đi làm</a> nail :) #Tom