Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
Khi đang đứng trong làng mà có người hỏi ĐHQG đi đường nào. Trả lời
Hình mô tả cho bài confession
Khi đang đứng trong làng mà <a href="https://confession.vn/12003-30-tuoi-tron-k47-neu-a-tu-mua-uoc-nha-o-to-tren-ha-noi-cung-ko-at-lam-au-goi-la-mua-nha-co-cho/" title="có người" alt="có người">có người</a> hỏi ĐHQG đi đường <a href="https://confession.vn/thuc-te-ai-hoc-nhan-lam/" title="nào" alt="nào">nào</a>. Trả lời <a href="https://confession.vn/thu-mong-manh/" title="sao cho" alt="sao cho">sao cho</a> gắt :v #ktxcfs