Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Khi ai đó hỏi tôi: Mày làm gì cả ngày mà chả thấy đâu ?
Hình mô tả cho bài confession
Khi ai <a href="https://confession.vn/10905-hon-11-gio-em-inh-bung-viet-not-bai-bao-roi-i-ngu-thi-con-khoc-quay-ra-inh-do-thi-chong-a-vo-n/" title="đó hỏi" alt="đó hỏi">đó hỏi</a> tôi: Mày làm gì cả <a href="https://confession.vn/13266-cuu-em-hoc-ban-gai-em-hoc-neu-2-ua-em-eu-sinh-nam-98-va-ang-theo/" title="ngày mà" alt="ngày mà">ngày mà</a> chả <a href="https://confession.vn/10789-em-can-giai-phap-e-diet-tru-tinh-si-dien-cua-ban-trai-ban-trai-em-phai-cai-tinh-boc-ong-va-hoi/" title="thấy" alt="thấy">thấy</a> đâu ? Nguồn: Đâu đó trên mxh