Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
4 năm trước
Khảo sát chị em tí cho ae nó biết ?
Hình mô tả cho bài confession
Khảo <a href="https://confession.vn/11177-nguoi-yeu-minh-van-hon-la-nguoi-minh-yeu-voi-minh-thi-la-vay-boi-vi-minh-a-nhan-ra-minh-cung-y/" title="sát chị" alt="sát chị">sát chị</a> em tí cho ae nó biết ?<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/VFU.Confession/photos/a.783991854956004.1073741829.302850826403445/1948862275135617/?type=3 ]</div>