Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
Kết quả của sự phản ánh mà Gay 18+ Confession đã tiến hành độc lập
Hình mô tả cho bài confession
Kết quả của sự phản ánh mà Gay 18+ Confession đã tiến hành độc lập đối với cuốn sách "Định dạng giới" đây nhé mọi người. Ngăn chặn kịp thời, không phát hành ! Qua đây, rất cảm ơn Bộ Thông tin & Truyền thông mà trực tiếp là Cục xuất bản, in và phát hành đã phối hợp và xử lý triệt để những kiến nghị của đại diện Gay 18+ Confession với bản in chứa đựng <a href="https://confession.vn/10665-nguoi-yeu-cu-cua-nguoi-yeu-ke-qua-ve-tui-minh-thi-nguoi-yeu-minh-k53-a-ra-truong-uoc-2-nam-con/" title="rất" alt="rất">rất</a> nhiều thông tin sai trái nêu trên. <a href="https://confession.vn/10754-luc-toi-viet-loi-thu-toi-nay-toi-a-an-o-kha-lau-vi-so-phai-ong-lai-noi-au-nay-1-lan-nua-nhung/" title="Và một" alt="Và một">Và một</a> lần nữa khẳng định đội ngũ Admin của Page sẽ không phớt lờ và không nhân nhượng trước bất cứ hành vi <a href="https://confession.vn/13457-lan-au-tiep-xuc-trai-bach-khoa-em-hoc-gap-cac-anhban-ben-bach-kh/" title="vi nào" alt="vi nào">vi nào</a> có dấu hiệu phạm pháp luật liên quan đến cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Gay 18+ Confession Leader -#AD20-