Bình luận

Chúng m có thôi không hả. Ad nữa nha. Đăng đúng ngày đúng giờ vậy. Con nhỏ ở một mình chịu sao nỗiii