Bình luận

mấy bạn viết confession này là nữ hả, là nữ thì mình chẳng tin đâu. vì đa số các bạn ấy sợ ma nên hay suy nghĩ linh tinh lắm
Thấy hashtag là t trùm mền lại trước đã rồi tính. May là đang ở nhà, ở ktx chúng nó lại nghĩ t xem sex thì bome. ?