Bình luận

Thông thường thì ta không làm gì họ thì họ sẽ không làm gì mình đâu. Nơi đây đúng là vị thế chả tốt tí nào. Nó được xây trên một bãi bắn và xung quanh là các nghĩa trang. Nhất là D1 được..... Việc các bạn thỉnh thoảng có nhìn thấy họ cũng bình thường thôi. Các ngôi nhà có vài cái được xây trên họ nên họ khó lòng mà siêu thoát.