Bình luận

ko biết mình có phải hàng hiếm không chứ,ít khi nào ngủ mơ mà khi mơ thì hay thấy phật,tiên hoặc thấy ma quỷ,nhưng mỗi khi thấy ma quỷ thì không sợ mà còn đuổi đánh nó nữa. mới ghê