Bình luận

#2 theo mình nghĩ, cách tốt nhất bạn thử đến lại nơi lần đầu bạn gặp người đó, vái lạy họ đừng theo bạn nữa. Nếu cách đó không thành công, hãy thử một buổi đi xem bói (bói bài, bói Tarot, bói truyền thống,...) để tìm hiểu kỹ nguyên nhân hơn nha.
chả có gì, lâu lâu tổng hợp lại cho ae hưởng thụ 1 https://www.facebook.com/KTXDHQGConfessions/posts/1408406615906274 2 https://www.facebook.com/KTXDHQGConfessions/posts/1408537945893141 3 https://www.facebook.com/KTXDHQGConfessions/posts/1409447619135507 4 https://www.facebook.com/KTXDHQGConfessions/posts/1410379399042329 5 https://www.facebook.com/KTXDHQGConfessions/posts/1411273212286281 6 https://www.facebook.com/KTXDHQGConfessions/posts/1412346898845579 7 https://www.facebook.com/KTXDHQGConfessions/posts/1413351718745097 8 https://www.facebook.com/KTXDHQGConfessions/posts/1414467555300180 9 https://www.facebook.com/KTXDHQGConfessions/posts/1415539051859697 10 https://www.facebook.com/KTXDHQGConfessions/posts/1416505258429743 11 https://www.facebook.com/KTXDHQGConfessions/posts/1417460205000915